Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Đậu Thế Hùng

Là một người hoà đồng vui vẻ, nhiệt tình cũng như có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng giao tiếp với 4 ngôn ngữ: Anh, Đức, Trung, Hàn.

0939364936