Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Lê Trương Kiều Trang

Đã có kinh nghiệm dạy 1 năm, chuyên dạy toán lý hoá av từ lớp 1-10, đang dạy 3 bạn lớp 10, 2 bạn lớp 8, 1 bạn lớp 6

0939364936