Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Lô Thị Trâm Anh

Đã có kinh nghiệm dạy các em tiểu học và trung học. Tạo môi trường học tập thoải mái cho học sinh, theo lộ trình, tiến độ tiếp thu bài của học sinh, lấy lại căn bản bị mất.

0939364936