Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Lý Phi Thương

Có kinh nghiệm chỉ dạy cho nhiều em lớp nhỏ hơn, có tính nhẫn nại, kiên trì và được mọi người nhận xét giảng dễ hiểu

0939364936