Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Nguyễn Đăng Bắc

Đã có kinh nghiệm dạy học, có khả năng dạy toán và lí từ lớp 6 đến lớp 10. Một tuần có thể dạy 4 buổi

0939364936