Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Nguyễn Diệu Linh

Có kinh nghiệm dạy gia sư lớp 5 , lớp 6  và lớp 3. Là người nhiệt tình và tâm huyết.

0939364936