Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Nguyễn Văn Phú Quý

Em từng là giáo viên dạy toán trí tuệ 2 năm, Giáo viên dạy trẻ đặc biệt 1 năm, Hiện tại là giáo viên dạy kỹ năng sống

0939364936