Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Nguyễn Văn Thi

Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Thi hiện tại là sinh viên năm nhất Trường Đại học kinh tế TP.HCM chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, tôi hiện học ngành tại chức vừa học vừa làm. Tôi ươc smow trở thành một giáo viên Tiếng Anh trong tương lai nên tôi rất thích công việc giảng dạy.

0939364936