Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Phan Minh Thắng

Đã có kinh nghiệm giá sư nhiều lớp khác nhau.

0939364936