Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Trần Đình Lệ Thương

 Đã dạy kèm những em học cấp 1 khi còn học cấp 3 tại quê nhà. Tôi mong muốn sẽ giúp đỡ được nhiều em nhỏ nữa . Trong quá trình dạy nếu con em có những sai phạm gì tôi sẽ báo lại phụ huynh để giúp nắm bắt tình hình học của con mình

0939364936