Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

Trịnh Đan Phương

Em hiện đang là sinh viên năm 2 Đại học khoa học tự nhiên- ĐHQGHCM.

0939364936