Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

sinh viên dạy tuần 3 buổi, giáo viên dạy 2 buổi.
Bé rảnh từ sau 5h các ngày từ thứ 2-6 ( trừ thứ 7,cn)

0939364936