Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

UBND huyện Tam Nông, Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên các cấp năm học 2021 – 2022

Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2021, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Chỉ tiêu cần tuyển: 62 viên chức, chia ra:

Các vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26, công tác tại Trường Mầm non: 22 chỉ tiêu.

Các vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III – Mã số 07.03.29, công tác tại Trường Tiểu học: 17 chỉ tiêu.

Các vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số 07.04.32, công tác tại Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở: 21 chỉ tiêu.

Các vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV – Mã số 10.02.07, công tác tại Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu.

(Đính kèm Phụ lục)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Các tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Các tiêu chuẩn, điều kiện riêng

2.1 Đối với vị trí giáo viên mầm non hạng III   số 07.02.26, công tác tại Trường Mầm non: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.

2.2. Đối với vị trí giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29, công tác tại Trường Tiểu học

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học; riêng vị trí giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học bổ sung thêm đối tượng: có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với vị trí giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình độ Tiếng Anh bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương trở lên.

Đối với vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tuyển đối tượng có bằng cử nhân các chuyên ngành: Âm nhạc, Mỹ thuật.

2.3. Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32, công tác tại Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở; hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với vị trí giáo viên môn Tiếng Anh, phải có trình độ Tiếng Anh bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương trở lên.

Đối với vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tuyển đối tượng có bằng cử nhân các chuyên ngành: Âm nhạc, Mỹ thuật.

2.4. Đối với vị trí Thư viện hạng IV – Mã số V.10.02.07, công tác tại Trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Thư viện trở lên hoặc Trung cấp chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Có trình độ Tiếng Anh bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên hoặc tương đương.

Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 có hiệu lực.

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu, gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên chức phải lập và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) để kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo quy định tại Vòng

– Bản photo không chứng thực các văn bằng, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Riêng đối với các văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp thì phải dịch sang Tiếng Việt có công chứng.

– Bản photo không chứng thực Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

– 01 (một) ảnh cỡ 3×4;

– 03 phong bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển).

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 05 cm.

IV. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Thời hạn nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang Thông tin điện tử huyện Tam Nông.

Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Tổ Hành chính – Tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo, đường Cách Mạng Tháng Tám, khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0847.585.860 (trong giờ hành chính).

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn và thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng

Vòng 2: phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể: người dự tuyển được kiểm tra bằng hình thức phỏng vấn các nội dung sau: Phần pháp luật viên chức và Phần pháp luật về ngành Giáo dục và Đào tạo (Danh mục tài liệu đính kèm Thông báo này).

Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (bao gồm thời gian chuẩn bị và thời gian trả lời câu hỏi phỏng vấn).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn vòng 2.

2.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển 

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm Vòng 2.

3. Thời gian và địa điểm phỏng vấn vòng 2

Thời gian: dự kiến vào giữa tháng 11 năm 2021 (sẽ thông báo cụ thể sau).

Địa điểm: dự kiến tại Trường Tiểu học Tràm Chim 2, khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 2, Mục V Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (tính theo từng môn dạy).

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại khoản 2 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

VIII. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, PHÂN CÔNG

Sau khi có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, người trúng tuyển được nhận quyết định tuyển dụng, phân công (thời gian nhận quyết định theo thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo), đến trình diện tại đơn vị trúng tuyển để ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

IX. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG: không.

Thông báo tuyển dụng này được thông báo công khai trên sóng phát thanh huyện, niêm yết tại Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trên Trang Thông tin điện tử huyện theo địa chỉ https://tamnong.dongthap.gov.vn và Phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ https://pgdtamnong.edu.vn. Người đăng ký dự tuyển cần cập nhật thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo để biết thông tin về thời gian triệu tập phỏng vấn, nội dung phỏng vấn, kết quả phỏng vấn, kết quả tuyển dụng và một số thông tin khác.

Các ứng viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Tổ Hành chính – Tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, đường Cách Mạng Tháng Tám, khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0847.585.860 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn cụ thể.

---*** file  đính kèm ***---

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: pgdtamnong.edu.vn

0939364936